birliktelik
KORKU VE ÇOCUKLUK

Her birey hayatı boyunca korku duygusunu zaman zaman yaşar. Burada önemli olan korkunun ne derecede yaşandığıdır. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da korku görülmesi normaldir fakat çocukların korku kaynakları ve gösterdikleri tepkiler ile yetişkinlerinki farklılık gösterebilir. Çocukların normal gelişim süreçleri içerisindeki duydukları bir takım korku ve kaygılar çocuğun ve ailenin hayatında zorluklar çıkarıyor ise bu noktada bir kaygı bozukluğundan bahsedilebilir.

Çocukluk yıllarında fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimin temelleri atılmakla birlikte; çocuk, çevresini tanımaya, anlamaya, olaylara karşı bakış açısı geliştirmeye ve olayları yorumlamaya çalışır. Bu süreç içerisinde korku da şekillenir. Çocukluk korkuları ile ilgili bilmemiz gereken bir şey varsa o da çocuk gelişiminin bir parçası olduğudur. Çocukluk korkularıyla ilgili dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da; öncelikle çocuğumuzun gelişim dönemine göre korkuların oluşması ve zamanla kaybolmasıdır.

Çocukların istedikleri düzen, yetişkinlerin istediği düzenden biraz daha farklıdır. Daha da açacak olursak, çocuklar kendilerini güvende hissetmek için bir düzene ihtiyaç duyarlar. Böylece kendi dünyalarındaki rutin bozulmaz ve kendilerini güvende hissetmedikleri bir durum yani bir sürpriz ile karşılaşmazlar. Bu noktada çocuğun günlük rutin yaşamını etkileyecek ebeveynlerden ya da aileden birinin kaybı, boşanma, yeni doğacak bir kardeş, okula başlama veya okul değiştirme gibi çocuğun günlük rutinini değiştirecek ve etkileyecek her olay sonrasında çocukta kaygı gelişebilir. Kaygı; çocuğun ebeveyninin, öğretmeninin ve arkadaşlarının davranışlarına göre artıp azalabilir. Çocuğun istek ve dürtülerinin, ailesi, öğretmeni veya başkaları tarafından engellenmesi çeşitli kaygı tepkilerine sebep olabilir. Bir diğer taraftan bakacak olursak, kaygılı bir ebeveyn tarafından büyütülmek, çocuklarda kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasında ve en önemlisi belirtilerin daha da kötüye gitmesinde önemli rol oynamaktadır. Korku ve kaygı tıpkı diğer duygular gibi doğuştan gelen duygular olmanın yanı sıra model alma yoluyla da geliştirilir. Çünkü çocuk hangi durumda hangi olaya nasıl tepki verebileceğini gözlemleyecek ve ilk olarak sizden öğrenecektir. Aşırı kaygılı, korkulu, endişeli ve müdahaleci ebeveyn bu yönüyle çocuğuna olumsuz bir örnektir. Kaygı bozukluğu olan çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda, ailenin korkuları yenmede başarısız kalınmaması sonuçları ortaya çıkmıştır.  Her duygu yaşanmak için vardır ama bazı duygularla ilk karşılaşıldığında ne yapacağını çocuklar kestiremedikleri için o anlarda biz aileler olarak yanlarında durmamız gerekmektedir.

Reklam ve Finans Direktörü / Fikriye ŞİMŞEK