birliktelik

REKLAM VE FİNANS KOMİTESİ

Reklam ve finans komitesi, kulübümüzün reklam ,sponsor ve mali işlerinde görev almaktadır.

Komitemizin görevlerinin ilki ; kulübün ve yapılacak etkinliklerin reklamlarını yapmaktır . Yapılan reklamlar öğrenci odaklı olup öğrencilerin iç görüşünü yakalayarak İçindeki Enerjiyi Keşfetmeyi esas alır. İkinci görevi ise kulübümüzün finansmanını yapılan etkinlikler kapsamında sponsorlar ve ürün tanıtımıyla sağlamaktır. Komitemiz tüm etkinliklerin reklam ve finansmanını sağladığı için diğer komitelerle birlikte iletişim halinde olup ve bundan dolayı zaman zaman diğer komitelerle ortak etkinliklerde bulunur.