birliktelik
Eğitim Sisteminin Geleceği  
Şu anda Amerika’da devlet lisesi mezunu olanların büyük çoğunluğunun iyi