birliktelik
Vaveyla
Bu dünya soğuk.  Rüzgâr genelde ters yöne eser.. Bu dizeler