birliktelik
DİLSİZ CANLAR
       Dünyada insanlar dışında yaratılan bir diğer  canlılar  hayvanlardır.  Hayvanlar