birliktelik
Umutsuzluğun İçinde Umut Var Mıydı?
Her yeni günün, yeni bir umut olduğunu, her umutsuzluğun içinde