birliktelik
SADAKAT
Sadakat; içten bağlılık,karşılıksız bağlılık gibi anlamlara gelen,barındırdğından daha fazla anlamlı